Úvod > Firmy a služby > Služby

Služby pre každodennú potrebu v Trenčíne a okolí

ACCORD, a. s. - zákazkové šite oblekov

Accord a.s. sa zaoberá výrobou pánskej konfekcie a zabezpečuje jej predaj prednostne do zahraničia.
Predmetom výroby a predaja sú pánske obleky, saká, nohavice, plášte, bundy a vesty.

 • Služby
 • Trenčín

5 x P - predaj software, hardware

Firma 5xP ponúka: konzultácie, predaj softvéru a hardvéru, mplementačné a integračné služby, školenie prispôsobené Vašim potrebám

 • Služby
 • Trenčín

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany

Hlavným predmetom činnosti je správa bytového fondu a prevádzkovanie 35 ubytovacích zariadení s celkovou kapacitou 3000 lôžok.

 • Služby
 • Trenčín

Audit Slovakia Trenčín, spol. s r.o. - ekonomické poradenstvo

Naša spoločnosť pôsobila na Slovensku ako jedna z prvých audítorských spoločností, a bola zapísaná do zoznamu audítorov ako právnická osoba pod evidenčným číslom 15.

 • Služby
 • Trenčín

BIOHEM, spol. s r.o. - produkty pre medecínu

Spoločnosť BIOHEM spol. s r.o. uskutočňuje veľkoobchodný predaj tovaru - špeciálneho zdravotníckeho materiálu, liekov, diagnostík a prístrojového vybavenia určeného pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia.

 • Služby
 • Trenčín

BOHEL, s.r.o. - Stavebné, výškové, vyprosťovacie a potápačské práce

Stavebné, výškové, vyprosťovacie a potápačské práce,
protipožiarne nátery na kov, plasty drevo a murivo
protokolárne výpočty ochranných vrstiev náterov farieb, protipožiarnych maltových zmesí a sadrokartónových dosiek a iné.

 • Služby
 • Trenčín

BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s.

Výroba, predaj - kŕmnych zmesí, bielkovinových koncentrátov. Nákup, sušenie, čistenie, skladovanie a predaj obilovín a olejnín. Chov ošípaných

 • Služby
 • Trenčín

Certipo spol. s r. o. - skúšobné laboratórium na potraviny

Analýzy potravín, pitnej vody, pracovného ovzdušia.

 • Služby
 • Trenčín

D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. - audítorská a poradenská spoločnosť

Zaoberáme sa kompexnými službami v oblasti účtovného, daňového a ďalšieho ekonomického poradenstva a výkonu auditu (overovanie účtovných závierok a overovanie vedenia účtovnej evidencie).

 • Služby
 • Trenčín

DIEMER, s.r.o. - produkty pre potravinarstvo

Prípravky od spoločnosti Diemer sa všeobecne používajú na dezinfekciu vemena po dojení. Obchoduje s výrobkami vlastnej produkcie, ktoré sú určené výhradne pre potravinársky priemysel a poľnohospodárstvo.

 • Služby
 • Trenčín

CES, manažment, marketing, granty

Poskytujeme kvalitné a komplexné poradenstvo, vzdelávanie a služby v oblasti podnikania a riadenia so zameraním na malých a stredných podnikateľov a verejný sektor. Našou ambíciou je podporovať rozvoj podnikania v malých mestách a na vidieku.

 • Služby
 • Trenčín

GEO 3 TRENČÍN, s.r.o. - geodetická spoločnosť

Zaoberá sa činnosťou v oblasti katastra nehnuteľností, inžinierskou geodéziou, mapovaním a pozemkovými úpravami. Firma pôsobí po celom Slovensku.

 • Služby
 • Trenčín

GETOS, s.r.o. - dopravné značenie

Realizácia zvislého a vodorovného dopravného značenia, zapožičiavanie dopravných značiek a zariadení, zabezpečenie projektov dopravného značenia.

 • Služby
 • Trenčín

GUARD SYS, s.r.o. - bezpečnostné systémy

Elektroinštalácie, bezpečnostné a komunikačné systémy.
Nízkonapätové rozvody. Predaj trezorov,
ohňovzdorných skríň, bezpečnostných kartoték

 • Služby
 • Trenčín

H.E.E. CONSULT, s.r.o. - projektovanie

Projektovanie, konzultačné a inžinierske služby v oblasti vodného hospodárstva a ekológie

 • Služby
 • Trenčín

Ing. Andrej Gálik - A G M - realitná kancelária

Realitná kancelária AGM - Ing. Andrej Gálik, Trenčín, sa zaoberá najmä sprostredkovaním kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (predovšetkým pozemkov, rodinných domov, objektov na podnikanie - administratívnych priestorov, skladov atď.

 • Služby
 • Trenčín

ÚČTOS - účtovná kancelária

Našou špecializáciou a náplňou práce je poskytovanie komplexných účtovníckych služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a neziskové organizácie. Poskytujeme svoje služby pre 65 externých klientov.

 • Služby
 • Trenčín

Para - Balloon Air - vykonávanie letov za úplatu

Našou hlavnou činnosťou je reklama teplovzdušným balónom a vyhliadkové lety s pasažiermi.

 • Služby
 • Trenčín

LIGHTNING - elektro služby

Projektovanie elektrických zariadení a bleskozvodov, inžinierska činnosť elektro, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia, montáž údržba a opravy elektrických zariadení, výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce

 • Služby
 • Trenčín

Information Agency III - bezpečnostná služba

Technická služba, súkromná bezpečnostná služba, zabezpečovacie a kamerové systémy - predaj, montáž, servis, spojovací materiál + príslušenstvo.

 • Služby
 • Trenčín

EUROSOFA kožené sedačky

EUROSOFA - v ponuke viac ako 1.000 modelov sedačiek. Od akciových po luxusné.

 • Služby
 • Trenčín

Ing. Branislav Lauda - PAROLA

Navrhujeme a realizujeme automatické závlahové systémy Rain Bird pre všetky účely, najväčší záujem je sústredený na závlahy rodinných domov a športových plôch.

 • Služby
 • Trenčín

green project, s.r.o.

Firma pôsobí v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry. Projektovanie, realizácia a údržba záhrad, súkromnej a verejnej zelene.

 • Služby
 • Trenčín

Ing. Natália Jelínková CK TRITON - TOUR

Vykonávame preklady všetkých druhov textov, technických, právnických, obchodných do ruštiny.

 • Služby
 • Trenčín

Akkurat s.r.o.

Naším cieľom je vyhotoviť vysoko kvalitný preklad textov s presnou a jednotnou terminológiou. Vykonávame odborné preklady, jazykové korektúry textov, grafické úpravy textov.

 • Služby
 • Trenčín