Audit Slovakia Trenčín, spol. s r.o. - ekonomické poradenstvo

Naša spoločnosť pôsobila na Slovensku ako jedna z prvých audítorských spoločností, a bola zapísaná do zoznamu audítorov ako právnická osoba pod evidenčným číslom 15.

Audit Slovakia Trenčín, spol. s r.o. - ekonomické poradenstvo

Audit Slovakia Trenčín - ekonomické poradenstvo

Naša spoločnosť pôsobila na Slovensku ako jedna z prvých audítorských spoločností, a bola zapísaná do zoznamu audítorov ako právnická osoba pod evidenčným číslom 15.

Adresa: Električná 25 911 01, Trenčín
Telefón:032/6402642
Kontaktná osoba:Ernest Juriga
E-mail:ernest@auditsloakiatn.sk

Audit Slovakia Trenčín, s.r.o., bola založená v roku 1993 ako spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou. Naša spoločnosť pôsobila na Slovensku ako jedna z prvých audítorských spoločností, a bola zapísaná do zoznamu audítorov ako právnická osoba pod evidenčným číslom 15. Konateľ spoločnosti, Ing. Ernest Juriga je členom Slovenskej komory daňových poradcov od roku 1993 a členom Slovenskej komory audítorov od roku 1990. Od roku 1997 konateľ spoločnosti vykonáva súdnoznaleckú činnosť v odbore účtovníctvo, audítorstvo a dane. V súčasnej dobe spoločnosť rozširuje rad klientov a v dôsledku tejto skutočnosti otvára na Slovensku nové pobočky.

Audítorskú činnosť vykonávame v súčasnej dobe na základe dekrétu vydaného Slovenskou komorou audítorov pod evidenčných číslom 104.

Štatutárny audit
Pre klientov podliehajúcich povinnosti auditu podľa zákona číslo 431/2002 Z.z. o účtovníctve vykonávame priebežný audit účtovnej závierky, ktorý má zabezpečiť, aby podnikateľský subjekt viedol správne účtovné záznamy a pripravil ročné účtovné výkazy v súlade so slovenskými účtovnými a daňovými predpismi, to znamená vyhovel tak zákonným požiadavkám. Podľa platných predpisov vyslovujeme formou správy audítora názor na účtovnú závierku spoločnosti, ktorá zahŕňa súvahu, výkaz ziskov a strát a list managmentu.

Daňové poradenstvo vykonáva konateľ spoločnosti na základe osvedčenia číslo 229/2004 vydaného Slovenskou komorou daňových poradcov, ako fyzická osoba.

Daňové poradenstvo
I keď dochádza neustále k legislatívnym zmenám v daňovej oblasti, naša spoločnosť je schopná, vzhľadom na širokú škálu kapacitných možností, poskytnúť daňové poradenstvo z celej daňovej legislatívy. S otázkami z daňovej oblasti sa môže na našu spoločnosť obrátiť klient kedykoľvek, pričom písomná odpoveď bude doručená v dohodnutom čase.

Naše služby, týkajúce sa poradenstva sú na vysokej odbornej a technickej úrovni. Pri tejto činnosti využívame celkový pohľad na spoločnosť cestou priaznivého funkčného posúdenia v súvislosti s celkovým priebehom cash-flow od tvorby hotovosti cez koncentráciu až po samotné čerpanie.

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.