Úvod > Festivaly > Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
12.9. - 16.11.2018
Čas konania:
Názov:
Podvojné účtovníctvo
Miesto:
Nám.SNP 9, 91101, Trenčín
Usporiadateľ
Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín
Popis akcie:
Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných dokumentov v podvojnom účtovníctve.Zákon o účtovníctve, investičný majetok, zásoby, finančný majetok, zúčtovacie vzťahy, mzdy, DPH, záväzky a pohľadávky, účtovanie v cudzej mene, časové rozlíšenie nákladov a výnosov, účtovná závierka (50 % teória + 50 % prax). Obsahové zameranie kurzu vychádza zo základných požiadaviek na pracovníka v oblasti podvojného účtovníctva. Vo vyučovacom procese sa okrem vysokokvalifi­kovaného odborného výkladu kladie dôraz na cvičenie s cieľom viesť účastníkov k schopnosti samostatného riešenie konkrétnych príkladov a situácií.
Mám záujem