Úvod > Festivaly > Kozmetik - kozmetička

Kozmetik - kozmetička

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
11.9. - 30.11.2018
Čas konania:
Názov:
Kozmetik - kozmetička
Miesto:
Nám.SNP 9, 91101, Trenčín
Usporiadateľ
Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín
Popis akcie:
Cieľom kurzu je získať poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie, hygieny, práva, ekonómie a psychológie, nadobudnúť zručnosti pre výkon preventívnej a reparatívnej kozmetiky.Program kurzu pozostáva z teoretickej výuky a praktického výcviku, pričom ťažisko spočíva v osvojení si techník kozmetických úkonov.
Mám záujem