Úvod > Festivaly > Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
10.12.2018 - 31.1.2019
Čas konania:
Názov:
Jednoduché účtovníctvo
Miesto:
Nám.SNP 9, 91101, Trenčín
Usporiadateľ
Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín
Popis akcie:
Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných dokumentov v jednoduchom účtovníctve.Legislatíva jednoduchého účtovníctva, charakteristika obchodného majetku a účtovná dokumentácia, oceňovanie dlhodobého majetku, daňový výpočet odpisov, oceňovanie zásob, skladová evidencia, vedenie jednoduchého účtovníctva v účtovných knihách, súvislý príklad vedenia účtovníctva podľa účtovných dokladov, spracovanie súvislého príkladu na počítači. Obsahové zameranie kurzu vychádza zo základných požiadaviek na pracovníka v oblasti jednoduchého účtovníctva. Vo vyučovacom procese sa okrem vysokokvalifi­kovaného odborného výkladu kladie dôraz na cvičenie s cieľom viesť účastníkov k schopnosti samostatného riešenia konkrétnych príkladov a situácií.
Mám záujem