Deti - Mesto Trenčín

Športový deň obce Svinná

Futbalové ihrisko TJ Svinná

Športové popoludnie s množstvom súťaží a atrakcií pre deti