Úvod > Festivaly > Cukrár - cukrárka

Cukrár - cukrárka

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
10.9. - 30.11.2018
Čas konania:
Názov:
Cukrár - cukrárka
Miesto:
Nám.SNP 9, 91101, Trenčín
Usporiadateľ
Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín
Popis akcie:
Absolvent kurzu si osvojí komplex teoretických poznatkov z oblasti prípravy a technológie výroby základného sortimentu cukrárskych výrobkov, naučí sa obsluhovať a prakticky využívať strojno – technologické zariadenia potrebné k cukrárskej výrobe, bude disponovať vedomosťami a zručnosťami nevyhnutnými ku kvalifikovanému vykonávaniu cukrárskej činnosti.ekonomika, suroviny, odborné kreslenie, technológia, stroje a zariadenia, odborný výcvik
Mám záujem