Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Trenčín

Zložka 64 2D (ČT)

Sála D

Kurz SBS

Nám.SNP 9, 91101, Trenčín

Viazanie a aranžovanie kvetov

Nám.SNP 9, 91101, Trenčín

Účastníci kurzu získajú odborné, teoretické, praktické, organizačné predpoklady a kvalifikáciu pre vykonávanie služieb ...

JAZYKOVÉ KURZY AJ, NJ, RJ, FJ aj cez KOMPAS+

Kniežaťa Pribinu 24, 91101, Trenčín

Náš štýl je zameraný na praktické používanie cudzieho jazyka. Komunikatívny prístup Vám zaručí, že budete získavať ...

Profesionálna asistentka

M. Turkovej 1731/46, 91101, Trenčín

Aquaman 2D (ST)

Sála D

Escape Room 2D (ST)

Sála B

Glass 2D (ST)

Sála A

Jack stavia dom 2D (ČT)

Sála C

Nová šanca 2D (ST)

Sála A

Pašerák 2D (ST)

Sála C

Zložka 64 2D (ČT)

Sála D

Desmod - Teatro Set 2018

Pod Sokolice 12 - 16

Desmod - Teatro Set 2018  Séria koncertov pod názvom Teatro set.  Jedná sa o koncert, ktorý je divadelne poňatý, pričom ...

SILNÉ REČI

Kniežaťa Pribinu 197/3

Dátum: 06.12.2018 o 19:00 hod.Miesto konania: Dom Odborov, ŽILINAVystupujúci: Gabo Žifčák, Jaro Abaffy, Simona, Joe ...