A club poker - súkromný pokrový klub

Aclubpoker je prvý trenčiansky súkromný pokrový klub, ktorý sa venuje propagácii a hraniu hry zvanej poker. V príjemnom, skoro až rodinnom prostredí si budú môcť členovia klubu zahrať svoju obľúbenú hru.

A club poker - súkromný pokrový klub

A club poker - súkromný pokrový klub, Trenčín

Aclubpoker je prvý trenčiansky súkromný pokrový klub, ktorý sa venuje propagácii a hraniu hry zvanej poker. V príjemnom, skoro až rodinnom prostredí si budú môcť členovia klubu zahrať svoju obľúbenú hru.

Adresa: námestie Sv. Anny pod kaviarňou Café Verde v existujúcej herni.
Telefón:917 563 421
E-mail:aclubpoker@aclubpoker.sk

Turnaje
Info. Telefonicke rezervacie OD 19.00 hod!
Zmena programu vyhradená.

Stály program:

Pondelok: 3,-€ + 10,- € Rb + Ad (2000 chips - dokupovanie 3 levels po 30 min) registrácia 19:00, začiatok turnaja 19:30

Utorok: 15,- € + 5,- € Bounty(6000 chips - levels 20 min., za každého vyradeného hráča 5€) registrácia 19:30, začiatok turnaja 20:00

Streda: 5,- € Rb + 2Ad (2000 chips - dokupovanie 3 levels po 30 min, lubovolný počet Rb naraz) registrácia 19:00, začiatok turnaja 19:30

Štvrtok: 5,- € + 10,-€ Rb + 2Ad (3000 chips - dokupovanie 3 levels po 30 min) registrácia 19:30, začiatok turnaja 20:00----------------------------------------------------------------------- letna UNIPOKER liga www.unipoker.cz tabulka najlepsich a 2 postupia na finale 10€ freezout - bez dalsieho dokupovania 5000 zetonov, 25.6, 16.7, 20.8, 3.9 19:15

Piatok: 5,- € Rb + Ad (2.000 chips - dokupovanie 3 levels po 30 min) registrácia 19:00, začiatok turnaja 19:30

Sobota: 10,- € + 5,-€ Rb + 2Ad (3.000 chips - dokupovanie 3 levels po 30 min) registrácia 19:30, začiatok turnaja 20:00

Nedeľa: 10,- € + 5,-€ Bounty,(6.000 chips, level po 20 min a za každého vyradeného hráča 5,-€) registrácia 19:00, začiatok turnaja 19:30


Cash game: Hrá sa každý deň - podľa záujmu hráčov !!!!!


Pravidlá pokru
Pravidlá správania
Klub sa bude snažiť vytvárať príjemné prostredie pre hráčov, ale nezodpovedá za správanie jednotlivých hráčov a preto má klub svoje interné pravidlá na základe, ktorých môže zakázať vstup do priestorov neprispôsobivým osobám. V klube je zakázané:

- Verbálne alebo fyzické vyhrážanie sa hráčom a zamestnancom,
- Používanie vulgárneho alebo obscénneho jazyka,
- Ničenie kariet akýmkoľvek spôsobom,
- Nosenie zbrane,
- Vyvolávanie rozruchu hádkami, kričaním a robenia nadmerného hluku,
- Spolupráca s inými hráčmi alebo iná forma podvodu,
- Ničenie a poškodzovanie zariadenia klubu.

Pokrová etiketa
Činnosti vedúce k napomenutiu, suspendovaniu alebo vylúčenia z klubu:

- Používanie mobilného telefónu pri stole,
- Skladovanie žetónov tak, že zabraňujú rozdávaniu,
- Zbytočné zdržovanie hry,
- Ukázanie obsahu ruky pred tým ako bolo sádzanie ukončené a rovnako tak prezrádzanie kartovej kombinácie hráčom, ktorí už nie sú v hre, aby sa túto kombináciu nedozvedeli hráči, ktorí ešte hrajú,
- Ukázanie živej ruky v hre, kde zostávajú viac ako dvaja hráči pred tým ako bolo sádzanie ukončené,
- Nabádanie iného hráča na ukázanie kariet pri showdown-e,
- Nahováranie hráčov na odcheckovanie hry pokiaľ je hráč all-in,
- Hádzanie žetónov priamo do banku a nie pred seba,
- Vedomé konanie mimo poradia.

Pravidlá klubu
A) Manažment klubu si vyhradzuje právo na robenie rozhodnutí v duchu férovosti a to aj v prípade, že striktná interpretácia pravidiel môže indikovať iné rozhodnutie,

B) Najvhodnejší čas na upozornenie na chybu alebo nezrovnalosť je práve vtedy, keď nastane alebo keď je prvýkrát spozorovaná. Zdržanie môže ovplyvniť rozhodovanie,

C) Rozhodnutie supervízora je konečné,

D) Klub nenesie zodpovednosť nesprávnej interpretácie pravidiel zamestnancom, pokiaľ bolo toto spravené v dobrej vôli,

E) Rozhodovanie o banku môže byť vyžiadané len vtedy ak ešte nebola rozdaná ďalšia hra alebo pred tým ako hra skončila, či bola presunutá k inému stolu. Nová hra sa začína premiešaním kariet ,

F) Ak bol bank pridelený nesprávnemu hráčovi a zmiešaný so žetónmi, ktoré neboli súčasťou banku a časový limit na podanie sťažnosti bol dodržaný, manažment klubu môže určiť koľko žetónov bolo v banku na základe rekonštrukcie vsádzania a následne prideliť tieto žetóny správnemu hráčovi,

G) V záujme pokračovania hry je možné aby hra pokračovala aj pred rozhodnutím ak toto predstavuje zdržanie. Toto zdržanie môže byť zapríčinené privolaním supervízora, konzultovaním pravidiel alebo iným relevantným dôvodom a v takomto prípade môže byť bank alebo časť banku pozdržaný klubom až pokiaľ nebude spravené rozhodnutie,

H) Hráč pred tým ako má konať má nárok na informáciu či je alebo nie je nejaká ruka v hre alebo či je stávka dostatočná, aby otvorila ďalšie stávkovanie,

I) Manažment rozhoduje kedy budú otvárané a uzatvárané hry,

J) Poplatky za hry budú platené vopred. V hrách účtovaných časovo je dealer povinný vybrať poplatky pred začatím hry,

K) Hotovosť na stole nie je dovolená,

L) Žetóny iné alebo z iného ako klubu A club poker sú neprípustné aby sa nachádzali na stole alebo v hre,

M) Žetóny môžu byť odstránené zo stola ak hráč od stola odchádza z bezpečnostných dôvodov. Klub nie je zodpovedný za zmiznutie žetónov pri absencii hráča aj keď sa bude snažiť o ich uchránenie. Všetky žetóny musia byť vrátené na stôl pri návrate hráča ku stolu,

N) Pri návrate hráča do rovnakej hry do jednej hodiny musí byť buy-in zhodný s množstvom žetónov pri opúšťaní hry,

O) Pri všetkých hrách môžu hrať hráči len so žetónmi, ktoré mali na stole pred začiatkom hry. Jedinou výnimkou je keď si hráč zakúpil žetóny pred začiatkom hry a ešte ich nedostal, ale o tejto skutočnosti musia byť oboznámený všetci hráči pri stole. Všetky žetóny musia byť v priamom výhľade,

P) Hranie z racku nie je dovolené,

Q) Iba jeden hráč môže hrať ruku,

R) Nikomu nie je dovolené hrať so žetónmi iného hráča,

S) Hráč potrebuje súhlas personálu pred tým ako si chce zasadnúť ku stolu,

T) Hráči musia mať karty v priamom výhľade a nesmú ich nijakým spôsobom zakrývať aby boli plne zakryté,

U) Každý hráč má právo na priami výhľad na súperove žetóny. Žetóny s vyššou nominálnou hodnotou nesmú byť zakryté žetónmi s nižšou nominálnou hodnotou,

V) Nový balíček kariet môže byť vymenený najskôr po jednom kole, ale musí byť používaný minimálne jednu hodinu okrem prípadov, že sú karty defektné alebo poškodené alebo sa lepia,

W) Pozeranie si obsahu odhodených kariet alebo balíčka kariet nie je dovolené,

X) Od hráča sa očakáva aby nezdržoval hru a v prípade, že vykonáva aktivity, ktoré mu v tom bránia bude upozornený pokiaľ sa vyskytne problém,

Y) Hráči, ktorí nehrajú nesmú sedieť pri stole,

Z) Hovorenie pri stole, inak ako je slovensky česky alebo anglicky nie je dovolené,

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.