Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Trenčín23.9.2019

Sprievodca v cestovnom ruchu

Nám.SNP 9, 91101, Trenčín

TO KAPITOLA 2 2D (ST)

Sála B

AD ASTRA 2D (ST)

Sála A

Skutok sa stal 2D (OV)

Sála D

Cez prsty 2D (OV)

Sála B

Toy Story 4 2D (SD)

Sála D

AD ASTRA 2D (ST)

Sála A

Jednoduché účtovníctvo

Nám.SNP 9, 91101, Trenčín

Podvojné účtovníctvo

Nám.SNP 9, 91101, Trenčín

Manikér - manikérka

Nám.SNP 9, 91101, Trenčín

Elektrotechnické minimum

Nám.SNP 9, 91101, Trenčín

Jednoduché účtovníctvo

Škultétyho 5, 83103, Bratislava

Cukrár - cukrárka

Nám.SNP 9, 91101, Trenčín