trencin.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Výber mapyINFO MAPA MESTA Trenčín - Ulice

 1. 1. mája
 2. 10. apríla
 3. 17. novembra
 4. 28. októbra
 1. A. Lišku
 2. Armádna
 1. Bavlnárska
 2. Bazovského
 3. Beckovská
 4. Bernolákova
 5. Bezručova
 6. Biskupická
 7. Bottova
 8. Brančíkova
 9. Bratislavská
 10. Brezová
 11. Brigádnická
 12. Brnianska
 13. Budovateľská
 1. Chotárna
 2. Cintorínska
 3. Clementisova
 1. D. Krmana
 2. Detská
 3. Dlhé Hony
 4. Dolné Pažite
 5. Dolný Šianec
 6. Družstevná
 7. Dubová
 8. Duklianskych hrdinov
 1. Električná
 1. Farská
 1. Gagarinova
 2. gen. Goliana
 3. gen. M. R. Štefánika
 4. gen. Svobodu
 5. gen. Viesta
 1. Halalovka
 2. Hanzlíkovská
 3. Hanzlíkovská
 4. Hasičská
 5. Hlavná
 6. Hodžova
 7. Hollého
 8. Holubyho
 9. Horeblatie
 10. Horné Orechové
 11. Horný Šianec
 12. Hrabovská
 13. Hrádzová
 14. Hurbanova
 15. Hviezdoslavova
 1. I. Krasku
 2. I. Olbrachta
 3. Inovecká
 4. Istebnícka
 1. J. Braneckého
 2. J. Derku
 3. J. Fabu
 4. J. Kráľa
 5. J. Lipského
 6. J. Psotného
 7. J. Zemana
 8. Jahodová
 9. Jána Halašu
 10. Jánošíkova
 11. Jarná
 12. Jasná
 13. Javorinská
 14. Javorová
 15. Jedľová
 16. Jesenského
 17. Jilemnického
 18. Jiráskova
 1. K dolnej stanici
 2. K výstavisku
 3. K zábraniu
 4. K. Šmidkeho
 5. Kalinčiakova
 6. Karpatská
 7. Kasárenská
 8. Kmeťova
 9. Kniežaťa Pribinu
 10. Kollárova
 11. Komenského
 12. Kožušnícka
 13. kpt. Jaroša
 14. kpt. Nálepku
 15. Kragujev. hrdinov
 16. Krátka
 17. Ku kyselke
 18. Kubranská
 19. Kubrica
 20. Kukučínova
 21. Kúty
 22. Kuzmányho
 23. Kvetinová
 24. Kvetná
 25. Kyjevská
 1. L. Novomeského
 2. Lavičková
 3. Legionárska
 4. Legionárska
 5. Lesnícka
 6. Lidická
 7. Lipová
 8. Liptovská
 9. Ľ. Starka
 1. M. Bela
 2. M. Hricku
 3. M. Kišša
 4. M. Nešpora
 5. M. Rázusa
 6. Magina
 7. Majerská
 8. Malozáblatská
 9. Marka Aurélia
 10. Matice Slovenskej
 11. Matúšova
 12. Medňanského
 13. Mierové nám.
 14. Mládežnícka
 15. Mlynská
 16. Mníšná
 17. Moyzesova
 18. MUDr. A. Churu
 1. Na dolinách
 2. Na kamenci
 3. na Vinohrady
 4. Na záhrade
 5. Na záhumni
 6. Nábrežná
 7. Nad tehelňou
 8. nám. SNP
 9. Nám. sv. Anny
 10. Narcisová
 11. Nemocničná
 12. Niva
 13. Nová
 14. Nové Prúdy
 15. Nozdrkovce
 1. Obchodná
 2. Odbojárov
 3. Okružná
 4. Opatovská
 5. Orechovská
 6. Orgovánová
 7. Osloboditeľov
 8. Osvienčimská
 9. Ovocná
 1. Pádivého
 2. Palackého
 3. Palárikova
 4. Panenská
 5. Partizánska
 6. Piaristická
 7. Piešťanská
 8. Pod Brezinou
 9. Pod driením
 10. Pod čerešňami
 11. Pod hájikom
 12. Pod horou
 13. Pod Juhom
 14. Pod kaštielom
 15. Pod Kopanky
 16. Pod lipami
 17. Pod Skalkou
 18. Pod Sokolice
 19. Podjavorinskej
 20. Potočná
 21. Považská
 22. Poľná
 23. Poľnohospodárska
 24. Poľovnícka
 25. Pred poľom
 26. Pri parku
 27. Pri Tepličke
 28. Prúdy
 29. Puškinova
 1. Radlinského
 2. Rastislavova
 3. Riznerova
 4. Rozmarínová
 5. Ružová
 6. Rybáre
 7. Rybárska
 1. S. Chalupku
 2. Sadová
 3. Saratovská
 4. Sasinkova
 5. Severná
 6. Sibírska
 7. Sigôtky
 8. Sládkovičova
 9. Slnečné nám.
 10. Smetanova
 11. Soblahovská
 12. Staničná
 13. Strojárenská
 14. Stromová
 15. Súdna
 16. Súhrady
 17. Súvoz
 18. Súťažná
 19. Svätoplukova
 20. Šafárikova
 21. Široká
 22. Školská
 23. Šoltésovej
 24. Športová
 25. Študentská
 26. Štúrovo nam.
 27. Švermova
 1. Tatranská
 2. Tichá
 3. Továrenská
 4. Turkovej
 1. Úzka
 1. Vajanského
 2. Vansovej
 3. Vážska
 4. Veterná
 5. Veľkomoravská
 6. Višňová
 7. Vl. Roya
 8. Vlárska
 9. Vodárenská
 10. Volavé
 11. Východná
 1. Za humnami
 2. Záblatská
 3. Záhradná
 4. Záhradnícka
 5. Záhrady
 6. Záhumenská
 7. Zamarovská
 8. Západná
 9. Zelená
 10. Zelnice
 11. Zlatovská
 12. Žabinská
 13. Železničná
 14. Žilinská
temp image
Okolie Trenčína: Drietoma, Horné Orechové, Hrabovka, Kubrica, Nová Dubnica, Soblahov, Skalka nad Váhom, Trenčín, Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Trenčianská Turná,

Vyhľadávanie ulíc mesta Trenčín je na podrobnej mape, na ktorej nájdete aj firmy, organizácie a fotografie z Trenčína a okolia. Mapa Trenčína umožňuje pohľad na mesto pomocou prepínania aj ako mapu ulíc, satelitnú mapu, hybridnú mapu a terénnu mapu.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Drietoma, Horné Orechové, Hrabovka, Kubrica, Nová Dubnica, Soblahov, Skalka nad Váhom, Trenčín, Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Trenčianská Turná,
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang